Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023

Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023

09:14 - 18/01/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/hoat-dong-trai-nghiem-chao-xuan-quy-mao-2023.html

 https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/196/167400

Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023

Những hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho học sinh các khối học với những nội dung khác nhau: Lớp 10 thi trò chơi kéo co, kéo mo cau. Lớp 11 thi trưng bày mâm ngũ quả Lớp 12 thi gói bánh trưng và những trò chơi dân gian khác! Toàn bộ bánh trưng của các lớp được Đoàn trường tập hợp lại và nấu , sau đó gửi lại các lớp và tặng cho hs có hoàn cảnh khó khăn của lớp mình! Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân về được diễn ra hàng năm tại nhà trường 

Tết yêu thương xuân Quý Mão 2023
Chất lượng giáo dục 2021-2022 và chỉ tuyển tiêu tuyển sinh
Kế hoạch tháng 1 năm 2023
Bổ sung ngân sách năm 2022
Ngân sách năm 2023
Bản đồ vị trí