Buổi ngoại khóa thật bổ ích của học sinh trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì