Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 21:11 - 06/03/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/204/1678111769-1630497950-mung-8-3.jpg

Xem thêm

Thi hùng biện tiếng anh năm 2023 20:57 - 06/03/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/203/1678110901-1498154058-hung-bien-tieng-anh.jpeg

Xem thêm

Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023 09:14 - 18/01/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/hoat-dong-trai-nghiem-chao-xuan-quy-mao-2023.html https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/196/167400

Xem thêm

Chất lượng giáo dục 2021-2022 và chỉ tuyển tiêu tuyển sinh 08:01 - 18/01/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/195/cong-khai-chat-luong-giao-duc-tuyen-sinh-10.pdf

Xem thêm

Kế hoạch tháng 1 năm 2023 16:11 - 15/01/2023

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/194/ke-hoach-thang-01-2023-nq.pdf

Xem thêm

Bổ sung ngân sách năm 2022 21:03 - 01/01/2023

https://www.c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/192/bu-sung-ngan-sach-2022.pdf

Xem thêm

Ngân sách năm 2023 20:56 - 01/01/2023

https://www.c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/191/ngan-sach-2023.pdf

Xem thêm

LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1982 - 2022 20:30 - 10/12/2022

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/190/1670678259-2040537892-anh-bo.png  

Xem thêm

Thư cảm ơn lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường 1982-2022 19:47 - 09/12/2022

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/189/1670589864-456336132-thu-cam-on.j

Xem thêm

Hội thi giáo viên dạy giỏi 2022 cụm Sơn Tây - Ba Vì 19:30 - 09/12/2022

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/188/1670588801-1984950685-anh-thi-giao-vien-day-gioi-2022.jpg

Xem thêm
Bản đồ vị trí