Tin tức mới

Dự toán ngân sách 2022 16:50 - 18/02/2022

Nhấn đúp vào để xem https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/172/cong-khai-du-toan-nsnn-nam-2022-0.pdf

Xem thêm

Quyết toán ngân sách năm 2020 11:21 - 23/02/2022

Kích đúp vào để xem https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/173/cong-khai-quyet-toan-nsnn-nam-2020.pdf

Xem thêm

Bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 11:41 - 18/02/2022

Bổ sung dự toán ngân sách năm 2021https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/171/cong-khai-bo-sung-du-toan-nam-2021-lan-2.pdf

Xem thêm

Thời khóa biểu số 5 thực hiện từ ngày 28.11.2022 09:26 - 04/12/2022

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/187/tkb-so-5-tu-28-11-2022.pdf

Xem thêm

Kế hoạch tuần từ 5.12.2022 đến ngày 11.12.2022 09:14 - 04/12/2022

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/gallery/186/1670119921-35176629-anh-ke-hoach-tuan-5-12-2022.jpg

Xem thêm

Kế Hoạch Tháng 12 10:42 - 03/12/2022

https://c3ngoquyen.edu.vn/uploads/plugin/file/184/1-da-gop.pdf

Xem thêm

Kế Hoạch Kỷ Niệm 40 Thành Lập Trường THPT Ngô Quyền- Ba Vì 04:28 - 08/11/2022

Quý vị kích chuột vào đây để xem đầy đủ nội dung kế hoạch kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Xem thêm
Bản đồ vị trí