Thông báo lấy bằng tốt nghiệp

Thông báo lấy bằng tốt nghiệp

20:01 - 30/12/2021

Thông báo lấy bằng tốt nghiệp

Thông báo thời gian lấy bằng tốt nghiệp: Thời gian từ ngày 4/1/2022 đến ngày 25/1/2022. Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng từ 8h:00 đến 11h:00, chiều từ 14h:30 đên 16h:00

Khi đi mang theo chứng minh thư và hộ khẩu. Trân trọng

Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 Trường THPT Ngô Quyền- Ba Vì
Công khai ngân sách năm 2021
Công khai thu chi ngân sách năm 2021
Quyết toán ngân sách năm 2020
Dự toán ngân sách 2022
Bản đồ vị trí