Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

09:27 - 09/05/2023

Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  2. Mục đích.

Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường. Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường. tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Quảng bá cho văn hoá đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”.

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại; tôn vinh giá trị của sách.

 

 

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

Việc tổ chức “ Hội thi kể chuyện về sách theo tác phẩm văn học, trưng bày sách” tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách,

Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

  1. Yêu cầu

Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao sự ủng hộ, nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

II.NỘI DUNG:

1.THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:

          -Thời gian: Từ 7h15 ngày 08/05/2023.

          -Địa điểm: Tại trường THPT Ngô Quyền – Ba vì.

          -Thành phần: Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, Đoàn TN, thầy cô giáo viên chủ nhiệm 45 lớp, toàn thể học sinh 3 khối.

  1. NỘI DUNG:
  2. Chủ đề: “Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023”.
  3. Thành phần tham gia: CB, giáo viên và học sinh toàn trường.
  4. Thời gian thực hiện: Ngày 08/05/2023.
Lịch kiểm tra khảo sát cấp Sở khối 11 - khối 12 năm 2024
Tết yêu thương năm 2024
Ngày hội công nghệ thông tin Stem và văn hóa thể thao cụm Sơn Tây - Ba Vì
Kết Quả Hội Thi giáo viên dạy giỏi cụm Sơn Tây Ba Vì năm học 2023-2024
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Bản đồ vị trí