Lễ Phát Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021- 2022

Lễ Phát Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021- 2022

11:19 - 12/12/2022

Lễ Phát  Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021- 2022

Lễ Phát Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021-2022. Thủ khoa khối C00 em Chu uyên Như 28đ.. Thủ khoa khối A01 em Nguyễn Thành Đạo 27,35đ. Thủ khoa khối D01 em Lê Thị Minh Phương 27,25đ. Thủ khoa khối A00 em Trần Đình Thản 27,15đ. Thủ khoa khối B00 em Trần Phan Hồng Phúc 26,25đ và gần 400 điểm cao đỗ vào các trường đại học khác.

Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023
Tết yêu thương xuân Quý Mão 2023
Chất lượng giáo dục 2021-2022 và chỉ tuyển tiêu tuyển sinh
Kế hoạch tháng 1 năm 2023
Bổ sung ngân sách năm 2022
Bản đồ vị trí