Lễ Phát Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021- 2022

Lễ Phát Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021- 2022

11:19 - 12/12/2022

Lễ Phát  Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021- 2022

Lễ Phát Thưởng học sinh đỗ đại học năm học 2021-2022. Thủ khoa khối C00 em Chu uyên Như 28đ.. Thủ khoa khối A01 em Nguyễn Thành Đạo 27,35đ. Thủ khoa khối D01 em Lê Thị Minh Phương 27,25đ. Thủ khoa khối A00 em Trần Đình Thản 27,15đ. Thủ khoa khối B00 em Trần Phan Hồng Phúc 26,25đ và gần 400 điểm cao đỗ vào các trường đại học khác.

Thi hùng biện tiếng anh chủ đề Ba Vì tôi yêu
Lễ bế giảng năm học 2022- 2023
Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023
Ôn thi trên truyền hình hà nội
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
Bản đồ vị trí