Tiêu chuẩn thi đua 20/11

User Rating: / 9
PoorBest 

Tiêu chuẩn thi đua 20/11/2012 kính mời thầy cô,các em học sinh xem để thực hiện.

NỘI DUNG THI ĐUA THÁNG 11 NĂM 2012

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

THPT NGÔ QUYỀN BA VÌ- HÀ NỘI ( 1982- 2012)

 

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tích cực hưởng ứng hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của toàn ngành giáo dục nhằm tôn vinh các Thầy, Cô giáo, “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Ngô Quyền- Ba Vì( 1982-2012)

- Thi đua thầy Dạy tốt,Trò học tốt.

- Thông qua việc kiểm tra, đánh giá thực hiện tốt việc Dạy – Học, các hoạt động bổ ích đối với CBGVNV- HS trong toàn nhà trường, nhằm đem lại hiệu quả cao cho nhà trường, đồng thời góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của Sở GD & ĐT cũng như cho toàn ngành .

2. Yêu cầu

- Tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đều phải tham gia nghiêm túc hoạt động Dạy – Học.

- Tham gia các hoạt động do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động: Thao giảng, dự giờ, Lễ kỷ niệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp …

- Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo Dục, Sở Giáo Dục và nhà trường đề ra.

B. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày 1/11 – 30/11/2012

C. NỘI DUNG CỤ THỂ

I. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TƯ CÁCH NHÀ GIÁO

- Cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt các quy định chung về đạo đức, tư cách nghề nghiệp nhà giáo.

- Nếu đồng chí nào vi phạm sẽ không xếp loại thi đua.

II. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1. Đối với giáo viên không kiêm nhiệm: (45 điểm)

a. Thực hiện ngày giờ công cao: 20 điểm

- Nghỉ lao động 1 tuần hạ một bậc xếp loại, không có lý do không xếp loại.Nghỉ trên 1 tuần sẽ không được xếp loại dù có lý do.

- Nghỉ lên lớp ngoài chế độ có phép trừ 3 điểm/buổi (1 điểm/tiết)

- Nghỉ dạy không lý do dù 1 tiết hay 1 buổi trừ 5 điểm/buổi

- Nghỉ bất kỳ cuộc họp nào không lý do trừ 5 điểm

- Đi họp muộn hoặc về sớm không lý do trừ 1 điểm.

- Nghỉ chế độ: Việc hiếu, hỷ phải có đơn xin phép do Ban giám hiệu đồng ý thì không bị trừ điểm

- Nghỉ ốm hoặc con ốm phải có đơn xin phép và có xác nhận củ cơ quan y tế có thẩm quyền.

b. Thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ : 25 điểm

- Ra vào lớp đúng giờ quy định. Ra sớm, vào muộn 5 phút trở lên trừ 0,5 điểm

- Thực hiện việc sổ sách: Soạn giáo án, báo giảng, ký sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm … đầy đủ

* Nếu vi phạm quy chế chuyên môn hạ một bậc thi đua và cuối năm không được xét danh hiệu chiến sỹ thi đua.

- Bỏ không báo giảng hoặc quên trừ 3 điểm/ Tuần. Không ký sổ đầu bài trừ 1điểm/tiết.

- Không vào điểm sổ cái đúng thời gian quy định hoặc bỏ trắng sổ trừ 5 điểm/lớp.

- Sửa chữa điểm sai quy định trừ 0,5 điểm/lỗi

- Vào nhầm cột trừ 5 điểm/lớp

- Đăng ký thao giảng và thực hiện cộng 2 điểm/tiết. Đăng ký mà không thực hiện nếu có lý do không bị trừ điểm, không lý do trừ 2 điểm/tiết, Không đăng ký trừ 2điểm . Riêng Ban giám hiệu là quản lý nên không tính điểm việc đăng ký thao giảng.

- Dự giờ đúng chuyên môn tối thiểu 2 tiết , dự từ 3 tiết trở lên được cộng 1 điểm.

- Đăng ký giờ dạy chất lượng cao có BGH, Tổ nhóm đi dự được cộng 3 điểm nếu (đạt loại giỏi: 3 điểm, đạt loại khá: 2 điểm; TB không cộng điểm )

- Giáo viên dạy thay phải đúng chuyên môn và phải do BGH hoặc Tổ trưởng chuyên môn điều động được cộng 1 điểm. Không đúng chuyên môn xử lý như vi phạm quy chế chuyên môn

- Nhờ dạy hộ không báo cáo BGH hoặc TTCM trừ 3 điểm/ tiết, Người dạy hộ không báo cáo trừ 3 điểm

- Giáo viên quản lý giờ dạy tốt. Nếu ảnh hưởng tới lớp khác bị nhắc nhở trừ 1 điểm

2. Đối với giáo viên kiêm nhiệm (50 điểm)

- Giờ chào cờ, sinh hoạt cũng tính như tiết học & đều phải ký sổ. Nếu không ký, không nhận xét cuối tuần trừ 1 điểm/tiết. GVCN đảm bảo thời gian giờ chào cờ và giờ sinh hoạt.

- Ghi tên học sinh thiếu trang kiểm diện học sinh hoặc các trang ghi danh sách vào điểm trừ 2 điểm

- Bí thư Đoàn trường kết hợp với BGH, Chủ tịch công đoàn đánh giá xếp loại các lớp theo các mức: Tốt 5 điểm, Khá 3 điểm, TB 2 điểm

- GVCN nộp thiếu 1 triệu đồng không trừ điểm, chỉ khiển trách trước cơ quan.

3. Đối với tổ hành chính (45 điểm)

- Đánh giá như phần I, II, mục 1a

- BGH, GV, HS cần gặp trong giờ hành chính để phục vụ cho công việc nhà trường nếu đi vắng không lý do trừ 5 điểm.

- Chuyên môn nghiệp vụ: Các đồng chí thực hiện đúng và đầy đủ

Nếu vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ trừ điểm, hạ bậc thi đua hoặc làm sai nguyên tắc sẽ không được xếp loại. Nếu có đơn đề nghị lên nhà trường BGH, BCH Công đoàn kiểm tra nếu thấy đúng thì không được xếp loại thi đua.

- Làm việc không đúng chuyên môn xử lý như vi phạm quy chế chuyên môn.

4. Đối với BGH và các đồng chí đầu ngành : 45 điểm

- Đồng chí nào ở tổ nào thì đánh giá thi đua ở tổ ấy. Đánh giá như ở phần I, II, mục 1a.

- Ngoài giảng dạy,công việc Quản lý là chủ yếu.

D. CÁCH TÍNH ĐIỂM

I. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

1. Đối với cá nhân

- Đạt từ 90% tổng điểm trở lên xếp loại A

- Đạt từ 70 đến dưới 90% : xếp loại B

- Đạt từ 50 đến dưới 70% : xếp loại C

- Đạt dưới 50% tổng số điểm: Không xếp loại

- Ngoài lý do nghỉ ốm, nếu không đạt loại A trong 2 đợt thi đua thì cuối năm không xét danh hiệu chiến sỹ thi đua.

2. Đối với tập thể

- Đạt từ 90% tổng số giáo viên trở lên xếp loại A thì tổ : xếp loại A

- Đạt từ 70% đến dưới 90% tổng số giáo viên xếp loại A, không có cá nhân nào xếp loại C thì tổ : xếp loại B

- Đạt dưới mức B là xếp loại: xếp loại C

II. KHEN THƯỞNG

1. Ban thi đua (BTĐ) tổng hợp đánh giá xếp loại. Đề nghị trưởng BTĐ khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua

2. Trưởng BTĐ ra quyết định khen thưởng. Mức thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ!

Ngày1 tháng 11 năm 2012

TM BTĐ