HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPTQG 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA
VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG(*)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

 

.............................NGHIÊM VĂN BÌNH.................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

0

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

1

7

0

5

9

9

 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) Ngày Tháng Năm

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):..........Hà Nội ........... b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):......Kinh.......

(Nếu sinh ở nước ngoài thì ghi rõ tên quốc gia theo tiếng Việt Nam, dân tộc ghi theo đúng giấy khai sinh)

 

4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (Ghi mỗi chữ số vào một ô)

0

1

2

3

2

0

8

7

0

5. Hộ khẩu thường trú:

0

1

3

0

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:

 

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã(phường)

.............................Số 102, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội...............................................................................

(Chỉ ghi Mã xã(phường) thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quy định của Bộ GD&ĐT)

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1: Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):

 

Năm lớp 10................................THPT Lương Thế Vinh..............................................................

0

1

2

3

6

Năm lớp 11................................ THPT Lương Thế Vinh............................................................

0

1

3

4

3

Năm lớp 12.................................THPT Lương Thế Vinh.............................................................

0

1

3

4

3

Tên lớp 12:……………………………12A1………………………………………........

Mã Tỉnh Mã Trường

 

(Nếu mã trường có 1 chữ số thì ghi 2 ô đầu số 0, nếu thí sinh là công an, quân nhân thì ghi mã trường là 900, học sinh học ở nước ngoài thì thi mã trường là 800 và mã tỉnh ghi theo hộ khẩu thường trú, tên lớp ghi rõ 12A1,12A2....hoặc TDO)

7. Điện thoại ......0989082343..... Email: .............. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ..............................

(Lưu ý sử dụng số điện thoại thường dùng để nhận mã OTP khi điều chỉnh đăng ký nguyện vọng trực tuyến)

8. Địa chỉ liên hệ .................Số 102, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội..................................

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI

 

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ x

10. Thí sinh học chương trình THPT x

Thí sinh học chương trình GDTX

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

12. Dự thi tại cụm: Tên cụm: ................Hà Nội............ Mã cụm

0

1

13. Nơi ĐKDT:.........................THPT Lương Thế Vinh........................... Mã đơn vị ĐKDT

3

4

3

 

14. Đăng ký bài thi/môn thi (Thí sinh đăng ký dự thi bài thi nào thì đánh dấu “X” vào ô bài thi tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn, cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật).

a) Đăng ký bài thi

­­

 

Toán

x

Ngữ văn

x

Ngoại ngữ

N1

KHTN

x

KHXH

 

b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp (Chỉ dành cho thí sinh tự do không chọn dự thi toàn bài thi tổ hợp)

 

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

GDCD

 

(Nếu thí sinh học lớp 12(chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại mục a, không được chọn mục b)

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ thì bỏ qua phần này)

 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi)…….……………Tiếng Nga: TORFL cấp độ 1 ………………

 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu (Thí sinh ghi rõ điểm môn xin được bảo lưu vào ô tương ứng):

 

Toán

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lí

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Ngoại ngữ

 


(THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TIẾP TỤC KHAI THÔNG TIN Ở MẶT SAU)

 


CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày tháng năm 2017

Chữ ký của thí sinh

Ảnh
4x6

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY

Đang học lớp..12A1... trường.....THPT Lương Thế Vinh...........................................

Hoặc đang cư trú ở xã, phường.......Phường Phú Đô....

...Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.....................

Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học hoặc Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh)

Ngày tháng năm 2017

(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: (*) “Cao đẳng” dùng trong phiếu này được hiểu là “Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên”

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

(Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không cần khai phần này)

 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Khoanh tròn vào loại đối tượng ưu tiên được hưởng ( 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 )

 

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.

 

18. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3

2

 

Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống.

 

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)

 

2

0

1

7

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ: Đã tốt nghiệp TC

Đã tốt nghiệp CĐ

 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

- Các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất);

 

4

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển.

- Tổng số nguyện vọng (bắt buộc phải ghi):

 

Thứ tự nguyện vọng ưu tiên

Mã trường
(chữ in hoa)

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

1

NHH

52340101

Quản trị kinh doanh

A01

2

NHH

52340201

Tài chính – ngân hàng

A00

3

NHH

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00

4

LDA

52340301

Kế toán

A00

5

Last Updated (Tuesday, 04 April 2017 09:45)