Tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Sau mỗi đợt tuyển sinh, các trường THPT công lập phải cập nhật lên eSAMs danh sách học sinh nhập học.

2. Trước khi nộp Sở kết quả tuyển sinh: các trường phải tạo điều kiện cho phụ huynh rút hồ sơ nếu có nhu cầu.

3. Sau khi duyệt danh sách trúng tuyển đối với những học sinh không có Mã, Sở GDĐT sẽ cập nhật danh sách này lên hệ thống để phục vụ công tác xếp lớp

 

4. Trước ngày 15/8/2018: Các đơn vị phải hoàn thành công tác xếp lớp.

Thời gian

Nội dung

29/6/2018

- Duyệt điểm chuẩn vào lớp 10

30/6/2018

- Công bố điểm chuẩn vào lớp 10

01/7-03/7/2018

- Nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập (cả tuyển thẳng)

- Cập nhật danh sách nhập học vào phần mềm QLThi

- Cập nhật danh sách nhập học lên eSAMs (theo file excel)

05/7-06/7/2018

- Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu)

- Cập nhật danh sách tuyển bổ sung vào phần mềm QLThi

- Cập nhật danh sách lên eSAMs

Từ 1/7-8/7/2018

- Nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các trường ngoài công lập

9/7/2018

- Cập nhật danh sách vào phần mềm QLThi

- Cập nhật danh sách (có mã) lên eSAMs

- Lập riêng danh sách học sinh không có mã (theo mẫu)

12/7-13/7

- Nộp Sở dữ liệu trúng tuyển

(tệp Mã trường.tt)

14/7/2018

- Khóa chức năng cập nhật danh sách lên eSAMs

15/7-17/7/2018

- Nộp Sở dữ liệu trúng tuyển

- (tệp Mã trường_nội tỉnh.tt; Mã trường_ngoại tỉnh.tt)

- Danh sách học sinh ngoại tỉnh, tốt nghiệp năm trước (không có mã) theo mẫu kèm theo học bạ

18/7/2018

- Khóa chức năng cập nhật danh sách lên eSAMs

18/7-20/7

- Nộp Sở dữ liệu trúng tuyển

- (tệp Mã trường_nội tỉnh.tt; Mã trường_ngoại tỉnh.tt)

- Danh sách học sinh ngoại tỉnh, tốt nghiệp năm trước (không có mã) theo mẫu kèm theo học bạ