Hội thi giáo viên dạy giỏi 2022 cụm Sơn Tây - Ba Vì

Hội thi giáo viên dạy giỏi 2022 cụm Sơn Tây - Ba Vì

19:30 - 09/12/2022

Hội thi giáo viên dạy giỏi 2022 cụm Sơn Tây - Ba Vì

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cụm Sơn Tây Ba Vì năm 2022

Có 01 giải nhì môn Sinh Học, 02 giải ba môn Lịch Sử, môn GDCD. Môn Sinh Học được vào vòng thi Thành Phố Hà Nội

Hoạt động trải nghiệm chào xuân Quý Mão 2023
Tết yêu thương xuân Quý Mão 2023
Chất lượng giáo dục 2021-2022 và chỉ tuyển tiêu tuyển sinh
Kế hoạch tháng 1 năm 2023
Bổ sung ngân sách năm 2022
Bản đồ vị trí